• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  Distriktskonference/distriktets årsmøde 2018

  Distriktskonference/distriktets årsmøde 2018 afholdes lørdag den 14. april på Diakonhøjskolen - se indbydelse og husk tilmelding senest 3. april.

  Nordstjerneløbet 2018

  Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen arrangerer torsdag den 24. maj 2018 for 16.gang et cykel sponsorløb Nordstjerneløbet. Siden 2003 har Nordstjerneløbet kunne videreformidle over 1.1 mio. sponsorkroner til velgørende formål. I år vil overskuddet hovedsaligt blive doneret til

                          NAAPIFFIK - et værested for grønlændere i Aarhus.

  KFUM-spejderne i Lystrup vil igen i år medvirke til, at sikkerheden på ruten Agerbækvej - V.Strandalle - Asylvej - Agerbækvej bliver tilgodeset. Risskov Efterskoles elever vil igen i år stå for arrangementet efter løbet.

  Læs mere om Nordstjerneløbet og årets bidragsmodtager>>>

  Vil du deltage som rytter eller måske være sponsor for en rytter, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

  Løbsansvarlig og rytter ansvarlig: Egon Rasmussen - egonras(at)gmail.com 

  Kasserer: Birgitte Mumm - mumm(at)post7.tele.dk 

  Sponsorkontrakt for private og fimaer kan udprintes og sendes til den ovenførte adresse.

  "Y's Men's organisation og struktur"

  Ved klubmødet den 9. januar havde vi besøg af en "gammel kending", idet aftenen var lagt i hænderne på vort eget medlem Karsten Mumm.

  Karsten fortalte om "Y's Men's organisation og struktur" og kunne supplere med egne oplevelser og erfaringer fra mange år med såvel nationale som internationale poster.

  Karstens indlæg dokumenterede tydeligt og levende, at vi er en del af en international organisation i konstant bevægelse. Der er sket meget fra den første klub startede i Ohio i USA i 1922 og via Tallinn i Estland i 1928 kom til Ålborg i Danmark i 1947. Den første klub, Århus Y's Men's Club Sct. Clemens, blev chartret i Aarhus 1953.

  I dag, hvor der er klubber i hele verden, også i andre kulturer, er det kristne ståsted naturligvis udfordret, men da netop dette er en af hovedhjørnestenene i Y's Men's bevægelsen, understregede Karsten det vigtige i at holde fast ved, at klubbernes virksomhed er "på basis af Jesu Kristi lære".

  Ref. Arne P.

  Næste arrangement

   Orientering om KFUM´s Idrætsforbund

  v/ Erik "Richard" Mathiesen

  tirsdag den 27. marts kl.19.30 m. ledsager

  TM.: Vagn

              Butler: Julemærke