• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  "Y's Men's organisation og struktur"

  Ved klubmødet den 9. januar havde vi besøg af en "gammel kending", idet aftenen var lagt i hænderne på vort eget medlem Karsten Mumm.

  Karsten fortalte om "Y's Men's organisation og struktur" og kunne supplere med egne oplevelser og erfaringer fra mange år med såvel nationale som internationale poster.

  Karstens indlæg dokumenterede tydeligt og levende, at vi er en del af en international organisation i konstant bevægelse. Der er sket meget fra den første klub startede i Ohio i USA i 1922 og via Tallinn i Estland i 1928 kom til Ålborg i Danmark i 1947. Den første klub, Århus Y's Men's Club Sct. Clemens, blev chartret i Aarhus 1953.

  I dag, hvor der er klubber i hele verden, også i andre kulturer, er det kristne ståsted naturligvis udfordret, men da netop dette er en af hovedhjørnestenene i Y's Men's bevægelsen, understregede Karsten det vigtige i at holde fast ved, at klubbernes virksomhed er "på basis af Jesu Kristi lære".

  Ref. Arne P.

  Indlæg ved Filip Engsig-Karup.

  Filip Engsig-Karup er læreruddannet og har sammen med sin kone Inge boet og arbejde i Bangladesh i mange år. nu bor de i Danmark og han arrangerer rejser til Bangladesh samt støtter/hjælper med et skoleprojekt i landet.

  Filip Engsig- Karup fortalte levende om sit engagement i Bangladesh. Han er med til at starte kristne skoler i et land, hvor 90% er muslimer og resten er enten kristne eller hinduer.

  Eleverne, lærerne og bestyrelsen på skolen er muslimer, hinduer og kristne, og det er skolens mål, at disse tre grupper skal lære at rumme hinanden og arbejde sammen. Dette kan så forhåbentlig smitte af på samfundet på sigt.

  Skolen underviser på engelsk for at dygtiggøre eleverne til at begå sig internationalt.

  Der er startet 3 skoler og en 4. er på vej.

  Projektet er et af Y.s Men region Danmarks projekter for klubåret 2017-18.

  Næste arrangement

  International Y´s Men´s dag

  søndag den 21.januar kl 10.

  i Sct. Pauls Kirke v Korshærspræst Morten Aagard

   

  Kl. 12.00 Frokost i Sognehuset a´ 50 kr.

  Kl. 14.00 vil Morten Aagaard fortælle om:

  "Kan man hjælpe en traumatiseret flygtning fra Syrien,

  en fattig migrant fra Rumænien eller en nabo der drikker."

  Kl. 15.00 Kaffe og småkager