• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  Julemærket 2018

   

  Julemærket AARHUS-JULEN 2018 sælges fra 3. november 2018

  Mærket kan købes i abonnement  eller hos nogle kiosker m.v. i Aarhus-området. Desuden sælges det af mange af klubbens medlemmer m. fl.

  Desuden er det muligt at kunne benytte mærket digitalt på hjemmeside eller mails for 800 kr. Har dette interesse, kan henvendelse ske til Arne Pedersen - bodilogarnep(at)dlgpost.dk

  Overskuddet anvendes bl.a. til: TrygFondens Familiehus, Skejby, Hospitalsklovnen ved Aarhus Universitetshospital Skejby samt lokalt børne- og ungdomsarbejde.

  Læs mere >>>

                                                      

  Besøg af distriktsledelsen

  Tirsdag den 9. oktober 2018 havde vi besøg af DG Knud Erik Aaen og DGE Knud Søndergaard.

  Knud Erik Aaen fortalte om den nye fladere organisationsstruktur i Y's Men Region Danmark, hvor klubberne har en mere fremtrædende rolle end tidligere, og hvor dialogen på tværs er vigtig. Knud Erik Aaen rundede sit indlæg af med at gøre opmærksom på PRs vigtighed. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvad vi står for, og hvad vi gør.

  DGE Knud Søndergaard orienterede om Årets Regionsprojekter og Årets Skattefradrags projekt.

   

   

  Besøg på Naapiffik

   Naapiffik - hovedbidrags modtager fra Nordstjerneløbet 2018 - fik overdraget 40.000 kr. til arbejdet med udsatte Grønlændere.

  Afdelingsleder for Naapiffik Hans Holm og korshærspræst Morten Aagård orienterede om arbejdet på mødestedet, som drives af Kirkens Korshær i samarbejde med Aarhus Kommune. Tilbuddet, som har virket i 4 år, ligger på Kalkværksvej, Aarhus C.

  Hans Holm oplyste,  at det daglige besøgstal er på ca. 80 personer. Hans gør meget ud af, at der skal bruges dialog, når der skal løses konflikter, men at det også skal være tydeligt, hvem der er ”førerhunden”.

  Der er tilbud om et måltid varm mad, et bad, at låne vaskemaskine, samtaler, rådgivning og ofte dagsture hvor der i fællesskab deles en kulturel oplevelse. Der er to anssatte og nogle frivillige til at nå alt dette.

  For tiden får Naapiffik også besøg af en del yngre grønlændere, som er i Aarhus. Her gøres der meget for at de får andre steder at mødes som f. eks. Grønlænderhuset på Dalgas Avenue.

  Naapiffik er et hyggeligt værested, som er udsmykket med bl.a. Grønlandsk kunst.  Det fornemmes, at værestedet har en ro og sjæl, som kan rumme mange forskellige mennesketyper, og hvor der er plads til den enkelte.

  Tak for en indholdsrig aften på Naapiffik.

   

   

  Forenings Danmark

  I dette klubår har vi i Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen focus på Forenings Danmark. Vi stiller os selv og foredragsholderne spørgsmålene: ” Har alle foreninger og klubber en udfordring i forhold til at hverve og fastholde nye medlemmer - Hvad skal vi være opmærksomme på - hvordan gør vi/ I for at komme videre”?

   

  Næste arrangement

    

  Forenings Danmark

  v. Forstander Jens Maibom

  tirsdag den 27. november kl. 19.30 med ledsager

  Tm:  Jan                     

  Butler: Cykeludvalget