• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  Regionskonference 2018

  Syv af klubbens medlemmer - Lis, Birgit, Anni, Ellen, Jan, Karsten og Birgitte - deltog i Regionskonferencen i Vejle 23.-24. juni. Tre af os deltog også i Regionens arrangement fredag aften for DG'er, tjenesteledere m.fl. 

  Denne aften uddeler Regionslederen sit banner. Et sådant fik Lis for sit store arbejde med oversættelse for Regionen. Karsten fik et som DG. Lis medvirkede desuden under hele konferencen som tolk.

  /Birgitte

   

   

  Sæsonafslutning 2018

  Dette klubår afsluttedes den 12. juni med en fantastisk aften for de 28, der havde valgt at deltage. Udvalget havde arrangeret det således, at vi skulle mødes ved Glenstrup Kirke, som er en af de mange vejkirker. Kirken ligger smukt lige syd for Glenstrup Sø og har en spændende historie, hvilket på mange måder var synliggjort i indretning og udsmykning.

  Bagest i kirkeskibet var borde og bænke. Umiddelbart beregnet til børns beskæftigelse. Men Anni, som var aftenens værtinde, fortalte at her kunne besøgende også indtage deres medbragte mad. Og de gjorde vi så. Lis havde bragt sandwich med til hele selskabet, og Jens Jørgen havde sørget for drikkevarer. 

  Efter at sløret var løftet for næste års program, gik turen videre til næste mål: Julemærkehjemmet i Hobro. Læs mere >>> og se flere fotos fra aftenen.

  Nordstjerneløbet 2018

   

  Torsdag den 24. maj 2018 blev årets sponsorcykelløb afviklet på en 2,2 km lang rute rundt om Risskov Efterskole med det bedste majvejr i mands minde.

  Der var 60 aktive ryttere i feltet, som gav hinanden gode udfordringer i de 1½ time, løbet varede. De gjorde det godt og med omgangstællere og tilskuere, der heppede ved målfeltet, blev der skabt en god stemning.

  Efter løbet var der reception på Risskov Efterskole, som bød på et traktement, og der blev uddelt spurtpræmier.

  Hovedbidragsmodtager i 2018 er Naapiffik - et mødested for udsatte grønlændere i Aarhus.

  Nordstjerneløbet har i 2018 fået sponsorindtægter for 76.000 kr.

  Cykelløbsudvalget siger tak til alle, der har været aktive omkring planlægningen af Nordstjerneløbet 2018, til ryttere der mødte op og til sponsorerne, der støttede årets projekt.

  Årets sponsorliste

  Fotos fra løbet

  Næste arrangement

   

  God sommer til alle i Nordstjernen

   

  Generalforsamling

  tirsdag den 14. august

  kl. 18.00

  Tm: Anni

          3 min: Knud S

            Butler: Medlem