• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  Min karriere i NATO

  Ved klubmødet den 8. maj 2018 fortalte et klubmedlem - Lis Hoffmann Jensen om sin karriere i NATO.

  Først fortalte Lis om sin første tid i det internationale, hvor hendes mand var ansat i Den Danske Ambassade i London. Lis havde dog som uddannet flersproglig korrespondent nogle freelance opgaver for Jyllands-Posten.Vendte senere hjem til Karup og blev ansat i NATO's presseafdeling. Rollen bevirkede, at Lis skulle følge med på NATO's øvelser rundt i verden.

  Lis beskrev med humor (iblandet galgenhumor) både hieraki og respekten medlemsorganisationerne imellem. 

  Læs mere >>>>

   

   

  Besøg hos Frimurerlogen Aarhus

  Den 24. april 2018 besøgte klubben Den Danske Frimurerordens logebygning i Christiansgade i Aarhus.
  Vi blev budt velkommen af Kristian Bork Sørensen, der er logebror. Han gav os en rundvisning og fortalte om bygningen og Frimurerordenens grader og fire værdisøjler. 

  Kristian Bork Sørensen svarede beredvilligt på mange spørgsmål, men lagde ikke skjul på, at der var ting og lokaler, som ikke vistes frem.

  Det var en god og oplevelsesrig aften, som også satte spor til eftertanke.

  Læs mere >>>

  Nordstjerneløbet 2018

  Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen arrangerer torsdag den 24. maj 2018 for 16.gang et cykel sponsorløb Nordstjerneløbet. Siden 2003 har Nordstjerneløbet kunne videreformidle over 1.1 mio. sponsorkroner til velgørende formål. I år vil overskuddet hovedsaligt blive doneret til

                          NAAPIFFIK - et værested for grønlændere i Aarhus.

  KFUM-spejderne i Lystrup vil igen i år medvirke til, at sikkerheden på ruten Agerbækvej - V.Strandalle - Skovagervej - Asylvej - Agerbækvej bliver tilgodeset. Risskov Efterskoles elever vil igen i år stå for arrangementet efter løbet.

  Læs mere om Nordstjerneløbet og årets bidragsmodtager>>>

  Vil du deltage som rytter eller måske være sponsor for en rytter, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

  Løbsansvarlig og rytter ansvarlig: Egon Rasmussen - egonras(at)gmail.com 

  Kasserer: Birgitte Mumm - mumm(at)post7.tele.dk 

  Sponsorkontrakt for private og fimaer kan udprintes og sendes til den ovenførte adresse.

  Næste arrangement

   Sæsonafslutning

  tirsdag den 12. juni m. ledsager

  kl 16.30 - 20.30

  hvor vi besøger Glenstrup Kirke

  og Julemærkehjemmet i Hobro.

  samt uddeling af sponsorrat til Julemærkehjemmet

  Tilmelding til Anni senest 1.juni