• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  International Y's Men's dag i Lystrup Kirke

  3. søndag i januar har alle Y's Men's klubber i hele verden et arrangement i tilknytning til en gudstjeneste. Sidste år var vi i Nordstjernen således i Skt. Pauls Kirke i Aarhus.

  I år havde WO-udvalget lagt arrangementet til Lystrup Kirke, hvor denne søndags gudstjeneste af sognepræst Hans Boas var tilrettelagt i samarbejde med de vordende konfirmander fra Lystrup skole og friskolen Børnenes Akademi.

  De unge mennesker bestred næsten alle poster - på nær præstens: De agerede kirketjener, bad ind- og udgangsbøn, forestod det praktiske omkring dåb, uddeling ved nadver. Et dejlilgt engagement, som var helt i tråd med det tema, udvalget havde tænkt !

  Efter frokosten havde udvalget nemlig fået Hans Boas, sammen med musiklærer Karin Therkelsen, til at fortælle om Lystrup Kirkes "Skole-Hjem-Samarbejde". Det udmøntes bl.a. i morgensang en gang om måneden. Tirsdag for 0-2 klasse og onsdag for 3-5 klasse.

  Vi sang morgensange og andre sange fra den danske sangskat sammen med Karin Therkelsen og Hans Boas og fik et godt indblik i deres ønske om, at både alvor og humor skal være vigtige ingredienser for at børnene får en god start på dagen.

  På alle måder en god dag !

  Arne P.

  Forenings Danmark

  I dette klubår har vi i Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen focus på Forenings Danmark. Vi stiller os selv og foredragsholderne spørgsmålene: ” Har alle foreninger og klubber en udfordring i forhold til at hverve og fastholde nye medlemmer - Hvad skal vi være opmærksomme på - hvordan gør vi/ I for at komme videre”?

   

  Næste arrangement

  Tillid og forventning

  v. foredragsholder Ole Juul, Hadsten

  tirsdag den 26. februar kl 19.00 m. ledsager

  TM: Knud S

       Butler: Medlem