• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's Club Nordstjernens hjemmeside.

  Her kan du finde oplysninger om hvad klubben laver, hvilke aktiviteter vi er indblandet i og, hvordan vi yder støtte i lokalområdet.

   

  Advents- og fødselsdagsfest 11. december

  Tirsdag aften afholdtes, som sædvanen har været hvert år, et adventsarrangement for klubbens medlemmer og ledsagere i forbindelse med Risskov Kirkes aftengudstjeneste. 

  Sidste år indledtes en ny tradition, idet vi ved samme lejlighed fejrede klubbens fødselsdagen den 22. november.

  I år indledte vi med spisning i sognegården, hvorefter vi gik til gudstjeneste. Efter gudstjenesten fik vi besøg af gospelkoret Rhytm & Joy, som er hjemmehørende i Skjoldhøj Kirke. De underholdt med vidunderlig livsbekræftende sang, hvorunder de også med charme inddrog os.

  Festaftenen sluttede tilbage i sognegården med kaffebord med hygge og ønsket om Glædelig Jul !

  Arne P.

  Julemærket 2018

   

  Julemærket AARHUS-JULEN 2018 sælges fra 3. november 2018

  Mærket kan købes i abonnement  eller hos nogle kiosker m.v. i Aarhus-området. Desuden sælges det af mange af klubbens medlemmer m. fl.

  Desuden er det muligt at kunne benytte mærket digitalt på hjemmeside eller mails for 800 kr. Har dette interesse, kan henvendelse ske til Arne Pedersen - bodilogarnep(at)dlgpost.dk

  Overskuddet anvendes bl.a. til: TrygFondens Familiehus, Skejby, Hospitalsklovnen ved Aarhus Universitetshospital Skejby samt lokalt børne- og ungdomsarbejde.

  Læs mere >>>

                                                      

  Forenings Danmark

  I dette klubår har vi i Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen focus på Forenings Danmark. Vi stiller os selv og foredragsholderne spørgsmålene: ” Har alle foreninger og klubber en udfordring i forhold til at hverve og fastholde nye medlemmer - Hvad skal vi være opmærksomme på - hvordan gør vi/ I for at komme videre”?

   

  Næste arrangement

  Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

   

  Hvad gør det ved soldater,

  der har været udsendt til verdens brændpunkter

  v. Jens Arne Skjøtt

  tirsdag den 15. januar kl. 18.00

  TM: Knud D

         3 min: Flemming

              Butler: Support julemærke