Uddeling fra Aarhus Julen 2021

Aarhus Julemærke afholdt sin sidste uddelingsreception hos Kirkens Korshær.

Det lokale julemærke Aarhus Julen er i 40 år udgivet af Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen

Ved en sammenkomst den 3. maj hos Kirkens Korshær i Nørre Alle´25 blev overskuddet fra Aarhus Julemærke 2021 uddelt. - Udvalgsformand Arne Pedersen udtrykte tilfredshed over i disse tider med et par år med Corona , og nu krigen i Ukraine, at det i dag alligevel er muligt at skabe en smule glæde.  Hvilket skyldes blandt andet organisationer som jeres, som her i dag får en økonomisk håndsrækning som anerkendelse for det I gør.  

Kirkens Korshærs arbejde for unge hjemløse: Vi oplever i dag, at mange ting samles i de store byer, Det gælder også de hjemløse. I de større byer er det muligt at møde ligestillede og måske knytte bånd. Derfor er det vigtigt at nogen gør en forskel med støtte og næstekærlighed.  

Julemærkehjemmene:  Julemærkehjemmene har en særlig evne til at skabe selvværd hos unge mennesker, som har brug for anerkendelse.        

Hospitalsklovnene på Aarhus Universitetshospital i Skejby:  Hospitalsklovnene har en fantastisk evne til at fremkalde smil, selvom der er smerte. Og det er tankevækkende, at jeres medicin ikke har nogen bivirkninger. -Tværtimod.”

Derpå blev gavebeviserne på 50.000 kr. til Kirkens Korshær, 20.000 kr. til Julemærkehjemmene og 20.000 kr. til Hospitalsklovnene overrakt af projektets kasserer, Vagn Sindberg.

Derefter fik Nordstjernens præsident Ester Bork Sørensen ordet for at komme med en officiel meddelelse om, at klubben har set det rigtigt og nødvendigt, at lukke projekt Aarhus Julen nu, efter 40 år. Ester Bork Sørensen begrundede tidspunktet med, at ressourcerne i klubben er reduceret meget i de forløbne år, og at det ikke ser ud til at blive bedre. ”Derfor har vi valgt at lukke ned nu, mens vi stadig er tilfredse med resultatet, og ser tilbage på donationer på 3.5 mio. kr. – Og slutte med at rette en stor tak for støtten til alle som har været med til at skabe resultatet, Kunstnerne, Den Gamle By, kiosker, bogtrykker, marketingfirma, revisor og mange andre frivillige, som har bidraget.”

 Arne Pedersen

 

 

 

Julemærket AARHUS-JULEN

Julemærket AARHUS – JULEN 2021

I 40 år i træk har Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen kunnet udgive det lokale julemærke AARHUS JULEN. Der har gennem årene været forskellige hovedformål, som har modtaget donationer fra projektet. Dog er det et gennemgående træk, at Julemærkehjemmene hvert år er blevet tilgodeset med et beløb. Desuden har det været en fast tradition siden 2005, at støtte det gode arbejde Hospitalsklovnene på Skejby Sygehus gør. Og en tradition er desuden, at Julemærket støtter lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, ved at forsøge at imødekomme de ansøgninger, klubben modtager herfra.

I jubilæumsåret er det ”Kirkens Korshærs arbejde for unge hjemløse”, som AARHUS JULEN primært vil forsøge at skabe opmærksomhed omkring i forbindelse med markedsføring - og i sidste ende med en kontant støtte.

Vi oplever jo, at urbaniseringen i samfundet også gælder de hjemløse: Man søger til landets større byer, hvor man samles og møder ligestillede. På den måde bliver hjemløseproblematikken og behovet for hjælp meget synlig.

Mærkerne sælges i hele ark á 30 kr. samt som en gavemappe med nummererede ark. I gavemappen er en beskrivelse af den valgte hovedbidragmodtagers virke. Desuden historien bag motiverne, præsentation af kunstneren samt en kort omtale af  Y´s Men´s klubberne. Gavemappen koster 50 kr.

Salget foregår via mange af byens kiosker, butikker og en del sognegårde, samt ved personligt salg via medlemmer m.v.

Siden 2017 har det været muligt at benytte Aarhus-Julen som en digital udgave på hjemmeside eller mails for 800 kr. Har dette interesse, kan henvendelse ske til Arne Pedersen - bodilogarnep@dlgpost.dk

Dette års hovedbidragmodtager er Kirkens Korshærs arbejde for unge hjemløse.

Ønsker du at vide mere om AARHUS-JULEN kan henvendelse ske til kasserer Vagn Sindberg vagnsindberg@hotmail.com eller udvalgsformand Arne Pedersen bodilogarnep@dlgpost.dk.

Julemærker fra alle årene kan ses her: FOTO