Julemærket AARHUS-JULEN 2020 sælges fra 7. november 2020

Mærket kan købes i abonnement - se omtale - eller hos nogle kiosker m.v. i Aarhus-området. Desuden sælges det af mange af klubbens medlemmer m. fl.

Desuden er det muligt at kunne benytte mærket digitalt på hjemmeside eller mails for 800 kr. Har dette interesse, kan henvendelse ske til Arne Pedersen - bodilogarnep(at)dlgpost.dk

Overskuddet anvendes bl.a. til: Det Blå Sted i Aarhus (omtale fra Lokalavisen), Julemærkehjemmene, Hospitalsklovnen ved Aarhus Universitetshospital Skejby samt lokalt børne- og ungdomsarbejde.