Uddeling fra Aarhus Julen 2021

Aarhus Julemærke afholdt sin sidste uddelingsreception hos Kirkens Korshær.

Det lokale julemærke Aarhus Julen er i 40 år udgivet af Aarhus Y´s Men´s Club Nordstjernen

Ved en sammenkomst den 3. maj hos Kirkens Korshær i Nørre Alle´25 blev overskuddet fra Aarhus Julemærke 2021 uddelt. - Udvalgsformand Arne Pedersen udtrykte tilfredshed over i disse tider med et par år med Corona , og nu krigen i Ukraine, at det i dag alligevel er muligt at skabe en smule glæde.  Hvilket skyldes blandt andet organisationer som jeres, som her i dag får en økonomisk håndsrækning som anerkendelse for det I gør.  

Kirkens Korshærs arbejde for unge hjemløse: Vi oplever i dag, at mange ting samles i de store byer, Det gælder også de hjemløse. I de større byer er det muligt at møde ligestillede og måske knytte bånd. Derfor er det vigtigt at nogen gør en forskel med støtte og næstekærlighed.  

Julemærkehjemmene:  Julemærkehjemmene har en særlig evne til at skabe selvværd hos unge mennesker, som har brug for anerkendelse.        

Hospitalsklovnene på Aarhus Universitetshospital i Skejby:  Hospitalsklovnene har en fantastisk evne til at fremkalde smil, selvom der er smerte. Og det er tankevækkende, at jeres medicin ikke har nogen bivirkninger. -Tværtimod.”

Derpå blev gavebeviserne på 50.000 kr. til Kirkens Korshær, 20.000 kr. til Julemærkehjemmene og 20.000 kr. til Hospitalsklovnene overrakt af projektets kasserer, Vagn Sindberg.

Derefter fik Nordstjernens præsident Ester Bork Sørensen ordet for at komme med en officiel meddelelse om, at klubben har set det rigtigt og nødvendigt, at lukke projekt Aarhus Julen nu, efter 40 år. Ester Bork Sørensen begrundede tidspunktet med, at ressourcerne i klubben er reduceret meget i de forløbne år, og at det ikke ser ud til at blive bedre. ”Derfor har vi valgt at lukke ned nu, mens vi stadig er tilfredse med resultatet, og ser tilbage på donationer på 3.5 mio. kr. – Og slutte med at rette en stor tak for støtten til alle som har været med til at skabe resultatet, Kunstnerne, Den Gamle By, kiosker, bogtrykker, marketingfirma, revisor og mange andre frivillige, som har bidraget.”

 Arne Pedersen

 

 

 

Julemærket AARHUS-JULEN 2021 sælges fra 16. oktober 2021

Mærket kan købes i nogle kiosker m.v. i Aarhus-området og en del sognegårde. Desuden sælges det af mange af klubbens medlemmer m. fl.

Desuden er det muligt at kunne benytte mærket digitalt på hjemmeside eller mails for 800 kr. Har dette interesse, kan henvendelse ske til Arne Pedersen - bodilogarnep(at)dlgpost.dk

Overskuddet anvendes bl.a. til: Kirkens Korshærs arbejde for unge hjemløse, Julemærkehjemmene, Hospitalsklovnen ved Aarhus Universitetshospital Skejby samt lokalt børne- og ungdomsarbejde.

 Se omtale fra Lokalavisen.