Bidrag til Julemærkehjemmene

Overdragelse af gavebevis på de 25.000 kr. til Julemærkehjemmene fra overskuddet ved salg af Aarhus-Julen 2017 var arrangeret som en del af Nordstjernens sæsonafslutning 2018. Her mødtes vi ved Glenstrup Kirke. Efter besigtigelse og spisning kørte vi til Hobro, hvor vi blev modtaget af viceforstander Claus Rasmussen. 

Vi blev delt op i 4 hold, der hver fik 2 elever som guider på en rundtur for at se og få fornemmelsen af livet og dagligdagen på Julemærkehjemmet.

Efter rundvisningen samledes vi i spisestuen til kaffe med frugt og snacks. 2 elever besvarede spørgsmål fra viceforstanderen og os. 

Herefter overrakte Knud S. vores donation. Aftenen sluttede med, at Claus Rasmussen fortalte om Julemærkefondens historie og organisation.

se flere fotos fra aftenen.