Nordstjerneløbet 2018

Torsdag den 24. maj 2018 blev årets sponsorcykelløb afviklet med det bedste majvejr i mands minde.

Der var 60 aktive ryttere i feltet,og med omgangstællere og tilskuere, der heppede ved målfeltet, blev der skabt en god stemning.

Efter løbet var der reception på Risskov Efterskole, som bød på et traktement, og der blev uddelt spurtpræmier.

Hovedbidragsmodtager i 2018 var Naapiffik og årets sponsorindtægter var på ca. kr. 76.000.

Cykelløbsudvalget siger tak til alle, der har været aktive omkring planlægningen af Nordstjerneløbet 2018, til ryttere der mødte op og til sponsorerne, der støttede årets projekt.

Fotos fra løbet

 

Naapiffik - hovedbidragmodtager fra Nordstjerneløbet 2018 - fik overdraget 40.000 kr. til arbejdet med udsatte Grønlændere.

Afdelingsleder for Naapiffik Hans Holm og korshærspræst Morten Aagård orienterede om arbejdet på mødestedet, som drives af Kirkens Korshær i samarbejde med Aarhus Kommune. Tilbuddet, som har virket i 4 år, ligger på Kalkværksvej, Aarhus C.

Hans Holm oplyste,  at det daglige besøgstal er på ca. 80 personer. Hans gør meget ud af, at der skal bruges dialog, når der skal løses konflikter, men at det også skal være tydeligt, hvem der er ”førerhunden”.

Der er tilbud om et måltid varm mad, et bad, at låne vaskemaskine, samtaler, rådgivning og ofte dagsture hvor der i fællesskab deles en kulturel oplevelse. Der er to anssatte og nogle frivillige til at nå alt dette.

For tiden får Naapiffik også besøg af en del yngre grønlændere, som er i Aarhus. Her gøres der meget for at de får andre steder at mødes som f. eks. Grønlænderhuset på Dalgas Avenue.

Naapiffik er et hyggeligt værested, som er udsmykket med bl.a. Grønlandsk kunst.  Det fornemmes, at værestedet har en ro og sjæl, som kan rumme mange forskellige mennesketyper, og hvor der er plads til den enkelte.

Tak for en indholdsrig aften på Naapiffik.