NORDSTJERNELØBET 2020 AFLYST

Igen i år arrangerer Aarhus Y's Men's Club Nordstjernen et cykelsponsorløb i Risskov. Det er efterhånden en god tradition, hvor der er mulighed for at støtte samfundets svageste. I år er Bostedet Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N under Jysk børneforsorg hovedbidragmodtager.

Nordstjerneløbet blev første gang afviklet i 2003 og er sidenhen afholdt hvert år. 

De første mange år blev løbet kørt på en rute med start fra Agerbæksvej ud for Landbrugsskolen og ned til rundkørslen ved Risskov skole og rundt.

Nordstjerneløbet blev de første mange år afholdt i august måned, men er nu flyttet til maj måned. Det er et sponsorcykelløb med deltagere fra alle mulige samfundslag og det var 10. gang i 2012 at vi satte løbet igang.

Arrangøren er Y's Men's Club Nordstjernen, som hører til i Risskov.

Rytterne er kendte sportsfolk, byrådspolitikere, lokale folketingspolitikere,  præster, kirkefolk, showbranchefolk, forfattere, motionister, erhvervsfolk fra hele Århus og andre, som bare vil støtte løbet. 

Løbet afvikles med deltagelse af 60 til 80 cykelryttere over en strækning som nu har været lagt 3 steder - dels ved Agerbæksvej 2,2 km og dels ved Nordvestpassagen med 2,4 km. I 2016 og igen i år er det en 1,7 km lang rute med start og opløb på Tretommervej. Det er så op til rytterne at gennemkøre strækningen så mange gange som muligt i løbet af den 1½ time, der er til rådighed melle 18.30 og 20.00.

Formålet med løbet er at skaffe penge til de formål, som af Klubben og cykelløbudvalget er fundet værdige at yde støtte til. Mindst 50 % af nettooverskuddet går til den valgte hovedbidragmodtager. Gennem årene er der af det samlede overskud på 1.310.000 kr. doneret 895.000 kr. til de valgte modtagere. De resterende 415.000 kr. er udloddet i mindre donationer efter ansøgninger til klubben.

Sponsorerne er vores afgørende faktor for at kunne opnå mulighed for at yde den forventede støtte til de valgte formål. Vi er superglade for vore sponsorer, som giver deres bidrag til at nogle mennesker får det bedre. Der skal også lyde en appel til virksomheder om at lade deres medarbejdere som et personalegode deltage i løbet samtidig med, at virksomheden sponserer hver rytter med minimum 300 kr. Alle firmasponsorer nævnes ved navn af løbsspeakeren under løbet og offentliggøres på hjemmesiden efterfølgende. Rytterne skaffer også selv sponsorer og  Aarhus Y's Men's Clubs medlemmer kontakter mange firmaer, for at skaffe sponsorater. 

Hvis dit firma har lyst at være sponsor for en rytter kan du kontakte Ester Bork Sørensen  -  esterfs8520@gmail.com  - løbsansvarlig