Præsident

Knud Sørensen                                        40 19 22 92

Enemærket 18                                          K-D-S@mail.tele.dk

8240 Risskov

 

Vicepræsident

Ellen Danielsen                                         30 31 76 12

Vestergårdsparken 23                             ellendiakon@hotmail.com

8361 Hasselager

 

Skatmester

Arnfred Hansen                                       21 68 38 56

Tirstrupvej 7 st. tv.                                   arnfred@post12.tele.dk

8240 Risskov

 

Sekretær

Birgitte Mumm                                         24 22 18 93

Ørnehøjen 9                                              mumm@post7.tele.dk

8520 Lystrup

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og leder præsidiemøderne. Præsidenten har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.