Præsidium 2021/22

Præsident

Ester Bork Sørensen                             22 78 65 55

Revlingebakken 4                                  ester­_friis@hotmail.com

8520 Lystrup

 

Vicepræsident

Jan B. Danielsen                                     20 51 55 56

Vestergårdsparken 23                           jbd@hotmail.dk       

8361 Hasselager

                                                    

Skatmester

Karsten Mumm                                        40 27 11 41

Hasselhaven 55                                        kmumm@kmumm.dk

8520 Lystrup

 

Sekretær

Birgitte Mumm                                           24 22 18 93

Hasselhaven 55                                          mumm@post7.tele.dk

8520 Lystrup

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og leder præsidiemøderne. Præsidenten har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.