Præsident

Egon Rasmussen                                    51 86 64 24

Abildhaven 49                                          egonras@gmail.com

8520 Lystrup

 

Vicepræsident

Knud Sørensen                                       40 19 22 92

Enemærket 18                                         K-D-S@mail.tele.dk

8240 Risskov

 

Skatmester

Arnfred Hansen                                       21 68 38 56

Enemærket 38                                         arnfred@post12.tele.dk

8240 Risskov

 

Sekretær

Arne Pedersen                                        40 36 53 31

Ellebrinken 29                                          bodilogarnep@dlgpost.dk

8520 Lystrup

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og leder præsidiemøderne. Præsidenten har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.