Præsidium/bestyrelse 2023/24

 

 

Præsident/formand

Egon Rasmussen                               51 86 64 24

Ørnehøjen 24                                     egonras@gmail.com

8520 Lystrup

 

Vicepræsident/næstformand

Ruth Stidsen                                       40 56 93 98

Tornebakken 150                              rstidsen@privat.dk

8240 Risskov

                                                    

Skatmester/kasserer

Karsten Mumm                                   40 27 11 41

Hasselhaven 55                                  kmumm@kmumm.dk

8520 Lystrup

 

Sekretær

Flemming Lønbæk Jensen                 29 82 58 70

Ellebrinken 93                                     fljmejdal@gmail.com

8520 Lystrup

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet/bestyrelsen, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet/bestyrelsen, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet/bestyrelsen afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten/formanden
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og leder præsidiemøderne/bestyrelsesmøderne. Præsidenten/formanden har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten/næstformanden
Er stedfortræder for præsidenten/formanden - og er medlem af Programudvalget, som udarbejder klubbens program for året, hvor vedkommende bliver præsident/formand.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren/kassereren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.