Hvem er vi?

Aarhus Y's Men's Club Nordstjernen er en tjenesteklub

De 3 store kendte internationale tjenestekluborganisationer: Lion's International, Rotary International og Y's Men International er alle udsprunget fra USA. - Alle med det formål: "At arbejde aktivt for en bedre verden".

Den første Y's Men's Club stiftedes i 1922 i Toledo, USA af Paul W. Alexander. Via sit aktive medlemskab i den lokale Rotaryklub fik Paul W. Alexander inspiration til en ny klub med samme overordnede formål: "At arbejde aktivt for en bedre verden". Men inspirationen havde også baggrund i hans aktive indsats i det lokale YMCA (KFUM). Derfor ønskede Paul W. Alexander, at den nye klub og organisation skulle have et kristent afsæt: "På basis af Jesu Kristi lære".

Der er i dag ca. 1400 Y's Men's klubber i 71 lande, heraf ca. 130 klubber i Danmark.

Y's Men's Clubbernes motto er: "At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret".

Aarhus Y's Men's Club Nordstjernen blev chartret 22. november 1981 og er 1 af 5 klubber i Aarhus. Vi er en "blandet klub", hvilket vil sige, at vi har såvel kvinder som mænd som medlemmer.

En tjenesteklubs virke baserer sig på

- at udvikle viden og et godt kammeratskab som grundlag for at kunne yde noget for andre.

- at skabe pengerejsningsaktiviteter til støtte for "KFUM og andre værdige formål".

I Aarhus Y's Men's Club Nordstjernen udmønter vi dette ved at mødes ca. hver anden tirsdag i Risskov Sognegård over et program med foredrag eller lignende omhandlende f.eks. internationale, religiøse, sociale eller politiske spørgsmål. Klubben afholder sig dog fra partipolitisk stillingtagen.

Aarhus Y's Men's Club Nordstjernen genererer økonomiske midler via 2 aktiviter:

- klubben har siden 1982 udgivet Aarhus Julemærke

- klubben har siden 2003 afviklet sponsorcykelløbet Nordstjerneløbet.

Disse aktiviteter har gennem årene gjort det muligt at yde støtte til en række sociale og humanitære formål samt til det lokale, kristne børne- og ungdomsarbejde.