Formål med Y's Men's Club Nordstjernen

 - At være tjenesteklub for KFUM og KFUK.

 - At hjælpe unge lokalt og globalt.

 - At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.

 - At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål,

   idet klubben samtidig afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.

 - At holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse,

   samfundsmæssige, økonomiske og internationale anliggender.

 - At dyrke godt kammeratskab.

 - At støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen.

 

Motto

  At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.